Service, Opleiding & Dienstverlening

Haal het maximale uit onze software

Opleiding vormt een belangrijk onderdeel van het succes tot implementatie. Hieronder treft u een korte opsomming met betrekking tot de training van de medewerkers. We onderscheiden de training in drie groepen:

  • Applicatiebeheer
  • Standaard gebruikers training (invullen uren en naslag)
  • Uitgebreidere gebruikerstraining (invullen uren, naslag, fiatteren, rapporteren en sturen)

Applicatiebeheer

Deze training zullen we verrichten op basis van het “training on the job” principe. Dit is een intensieve manier van training. De consultant vanuit Tenso zal samen met de applicatiebeheerder één op één de inrichting uitvoeren.

Standaard gebruikerstraining

Hierbij ligt de nadruk op de meest gebruikte handelingen zoals:

  • het invullen van het weekstaat
  • het aanvragen en raadplegen van verlof etc.

Uitgebreide gebruikerstraining

Deze is voor degene die naast het invullen van het weekbriefje, tevens rapportages/overzichten wil produceren en deze eventueel ook wil gaan gebruiken ten behoeve van het aansturen van medewerkers. Zowel de standaard- als de uitgebreide gebruikerstraining worden klassikaal gegeven. Een gedegen instructie voor de medewerkers leidt tot een breed draagvlak voor het gebruik van de applicatie. Na een gedegen instructie dienen zij voldoende in staat te zijn met de applicatie te kunnen werken. Daarnaast krijgen zij meer “feeling” met de applicatie waardoor de drempel om de applicatie te gebruiken verlaagd wordt.