AskDANTE

Over AskDANTE

Het tijdregistratiesysteem askDANTE is een product van Bader & Jene Software-Ingenieurbüro GmbH. Het systeemhuis uit Kiel ontwikkelt sinds 2003 individuele softwareoplossingen voor bedrijven. Nauwe contact met klanten, business partners en de jarenlange ervaring in de implementatie van individuele wensen vloeien direct naar onze producten.

AskDANTE is ontwikkeld door ervaren ontwikkelaars en UX-ontwerpers. Dit stelt ons in staat om complexe structuren over te zetten naar een intuïtieve software.AskDANTE onderscheidt zich met name op het gebied van gebruiksvriendelijkheid door een zeer intuïtief ontwerp en toont alleen datgene wat voor de gebruiker relevant is. Geen complexe schermen of overbodige functies.

ONZE VERSIES

AskDANTE Tijdregistratie

TR Tijd is onze instap versie voor tijdregistratie. Het biedt u alle functionaliteiten waarmee u een aanvang kunt maken met het registreren van uw tijd binnen uw organisatie.

AskDANTE Tijdregistratie en Planning

TR Planning is met recht TR+ te noemen. TR+ biedt u naast de functionaliteiten van TR tevens de mogelijkheid uw planning te realiseren.

AskDANTE Tijdregistratie, Planning en Project

TR+ Project is onze volledige versie van de software. In deze versie zijn alle functionaliteiten opgenomen van TR+ aangevuld met Projectregistratie.

AskDANTE

Onze cloud oplossing voor tijdregistratie, Planning, Projectregistratie en verlofregistratie.

U kunt uw werktijden registreren niet alleen via een terminal of pc maar ook via een smartphone. In askDANTE kunnen tijden niet alleen live worden gemeten via een stopwatchfunctie, maar kunnen ze ook later worden vastgelegd met behulp van een formulier.

Afhankelijk van het bedrijf of de industrie zijn twee soorten tijdregistratie gebruikelijk: de duur van het werk of het exacte tijdstip van komen en gaan en de pauzes.


Van eenvoudig registreren van begin- en eindtijd tot de meest complexe werktijdregelingen (CAO). Aanwezigheidsoverzicht in geval van een calamiteit. Voor iedere branche en bedrijfsgrootte hebben we dan ook de juiste oplossing.

Hoe creëer ik meer overzicht in mijn projecten, klanten en activiteiten? Wie heb ik daarnaast tevens beschikbaar? Voor- versus nacalculatie? Onze projectregistratie oplossing biedt daartoe meer duidelijkheid. 

Uw personeelsplanning (PEP) flexibel en online organiseren? Capaciteitsplanning afgestemd op de beschikbaarheid van de medewerkers. Hierbij uiteraard rekening houdend met ziekte, verlof en of andere reden van afwezigheid.

Bekijk afwezigheden zoals vakantie, ziekte en andere afwezigheden in een dagelijks bijgewerkte kalender. Gebruik het flexibele accordeer proces om vakantieverzoeken online te verwerken.

TIJDREGISTRATIE

Digitalisering van tijdregistratie betekent aan de ene kant van papieren weekbriefjes, losse verlofkaarten, losse verlofoverzichten, spreadsheets etc naar een tijd- en kostenbesparende digitale werktijden administratie aan de andere kant. 

 

Kortom met de tijdregistratie software en hardware, stemt u al met al niet alleen uren af, maar digitaliseert u ook uw personeelsplanning en werktijdregeling (CAO). 

Virtueel tijd boeken

Met askDANTE kunnen werktijden worden vastgelegd via een virtuele terminal (bijv. Voor kassa-pc’s) of een RFID-terminal.

Daarnaast is de tijdregistratie via een mobiele tijdregistratie-app, online via een browser, een barcode-app mogelijk.

Project registratie

Aan de ene kant aangeven waar ik vandaag allemaal aan gewerkt heb. En aan de andere ook direct inzicht in het gestelde budget en hoeveel uur ik hier reeds van gebruikt heb.

Dit is mogelijk door chronologisch achteraf uw werktijden op projecten en activiteiten te registreren via een PC, tablet of de App.

Thema aanpassen

Pas het thema van uw werkplek aan.

Uw medewerker kan uit een aantal verschillende thema’s kiezen om zo de software aan de eigen voorkeur aan te passen.

Pauze en Overwerk

De HR-software houdt enerzijds rekening met de toepasselijke wetgeving (CAO) inzake werktijden zoals pauzes en rusttijden.

Anderzijds kunnen de overuren worden aangepast aan de contractuele afspraken die binnen uw bedrijf van toepassing zijn.

Norm uren

Uw medewerkers registreren hun komen en gaan uren. Ook feestdagen, verlof en verzuim kunt u registreren.

Hieruit volgt een automatische berekening van de overuren en pauzes. Evenals toeslagen worden automatisch voor u berekend.

Werktijd profielen

Stem de werktijd profielen af op de contractuele afspraken die u met uw medewerkers hebt afgesproken.


Geef enerzijds per werktijd profiel aan of iemand een vast salaris heeft of per uur wordt betaald. Anderzijds kunt u aangeven hoeveel uur iemand per week werkt en op welke dagen. U kunt ook per dag aangeven wat de begin- en eindtijd is.

Daarnaast kunt u aangeven hoe de pauze berekend dient te worden en of er sprake is van recht op overwerk. Ook kunt u aangeven of er sprake is van afronding van de begin- en of eindtijd.

Kalender

De kalender is niet alleen zichtbaar voor de medewerker individueel maar ook voor de leidinggevende voor zijn of haar afdeling.

De medewerker kan in één oogopslag zien wat zijn status is met betrekking tot overwerk, resterend verlof, gewerkte uren etc.

Alarm Centrale

U kunt in het systeem waarschuwings-regels opnemen. Deze moeten vervolgens een actie uitvoeren wanneer zich een voorval voordoet.

U kunt hierbij onder andere denken aan een melding wanneer men te laat is begonnen. Of wanneer men binnen een x aantal minuten na aanvang van de ploegendienst nog niet in is geklokt.

Maar ook wanneer men de maximale werktijd of dat de rusttijden niet in acht worden genomen.

Workflow

Geef in de software de hiërarchische structuur van uw organisatie weer.

Vervolgens kunt u per workflow aangeven wie verantwoordelijk is, wie de goedkeuring moet geven etc.

Daarnaast kunt u ook aangeven wie de vervanging is wanneer de aangewezen persoon niet de goedkeuring kan geven.

Via de workflow kunt u tevens aangeven wie er geïnformeerd dient te worden en hoe deze geïnformeerd dient te worden.

Aanvraag en Accordeer

Uw medewerkers kunnen via hun eigen portal met eigen login een aanvraag voor een afwezigheid indienen.

Via de workflow komt de aanvraag tenslotte automatisch bij de leidinggevende die deze aanvraag al dan niet kan goedkeuren.

Wanneer een aanvraag is goedgekeurd dan wordt deze onder andere automatisch toegevoegd aan de kalender. Daarnaast zal deze aanvraag ook weer verrekend worden met bijvoorbeeld het verlof saldo.

Vertel ons waarnaar u op zoek bent. 

PLANNING

Combineer uw tijdregistratie met personeelsplanning en u krijgt direct inzicht in planning versus realisatie.

Zie ten eerste welke medewerkers afwezig zijn. Daarnaast kunnen medewerkers aangeven wanneer ze beschikbaar zijn. Vervolgens kunnen medewerkers ook hun voorkeuren voor open roosters opgeven.

Op deze wijze wordt het voor de planner een stuk eenvoudiger een planning te maken voor zowel de lange termijn als ook voor een adhoc planning.

Roosters aanmaken

Maak eenvoudig uw personeelsplanning met zowel eenmalige- alsmede terugkerende roosters aan. Zie in één opslag wie beschikbaar is en wie afwezig is.

Synchroniseer uw planning met uw Outlook of Google Calendar door middel van de iCal koppeling.

Plan medewerkers op basis van afdelingen of kwalificaties. Daardoor kunt u snel en overzichtelijk filteren en kunt u bovendien direct zien of alle plekken daadwerkelijk ingepland zijn.

Drag & Drop

Selecteer de medewerker uit de werknemerslijst en plaats hem op een reeds aangemaakt rooster.

Onder andere op basis van beschikbaarheid, ingepland verlof, contractuele uren etc. laat de software u direct weten of de medewerker daadwerkelijk ingezet kan worden op het gekozen rooster.

Repeterend rooster

Wanneer u een rooster aanmaakt welke een repeterend karakter heeft, dan kunt u eenvoudig aangeven welke frequentie het betreft.

Daarnaast kunt aangeven op welke dagen van de week het rooster van toepassing is.

Tenslotte kunt u ook de aanvangsdatum en eventueel einddatum aangeven.

Eigen planning

Medewerkers kunnen direct zien op welke rooster ze ingepland staan.

Dit kunnen repeterende roosters voor een langere periode zijn of een eenmalige dienst.

Digitaal Planbord

Plan uw medewerkers met behulp van het digitaal planbord.

Het gebruik van verschillende kleuren voor de verschillende diensten bieden de mogelijkheid om in één oogopslag te zien wie er op welke dienst is ingeroosterd.

Norm versus resterend

Zie direct van elke medewerker op welk rooster hij of zij ingepland is.

Zie daarnaast niet alleen wat de normuren van de medewerker zijn maar ook de resterende uren van deze medewerker .

Vertel ons waarnaar u op zoek bent. 

PROJECTREGISTRATIE

Boek uw projecttijden op projecten, activiteiten of kostenplaatsen. Hiermee wordt Projectregistratie niet alleen een belangrijk instrument voor boekhouding maar ook voor projectmanagement en controle.

Met de ingebouwde rapportage hebben u en uw managers toegang tot de tijdregistratie, planning en projectregistratie van uw medewerkers.


Tijd boeken op projecten

U kunt uw tijden boeken met behulp van de app, tijdregistratie terminal maar ook rechtstreeks in de software.

Dit kan enerzijds door achteraf de tijden handmatig toe te voegen, anderzijds de tijd te laten starten met behulp van de stopwatch.

Registreer niet alleen op projecten maar ook op activiteiten en kostenplaats. Zie tevens direct hoeveel uur van het budget reeds geregistreerd zijn.

Barcode

Maak barcodes van Projecten, activiteit, kostenplaats en of medewerker waardoor de registratie nog eenvoudiger op de werkvloer gemaakt kan worden.

Beperk het aantal handelingen door vaste combinaties van projecten, activiteiten en kostenplaatsen te combineren in één barcode.

Rapportage

Hoeveel tijd is er besteed aan welke activiteit is een belangrijk onderdeel van projectmanagement. Met askDANTE kunt u individuele project structuren aanmaken en toewijzen aan klanten, deelprojecten en activiteiten.

Gebruik vervolgens de filterfuncties zodat u uitgebreide analyses van alle geregistreerde tijden kunt uitvoeren. Verder vindt u in de downloadsectie de bijbehorende tijdlijsten en evaluaties van alle projecten, waarmee u uw klanten overzichtelijk kunt inventariseren en factureren van de projecturen.

Vertel ons waarnaar u op zoek bent. 

KOPPELINGEN

Met onze interfaces kunnen alle gegevens worden geëxporteerd naar andere systemen (ERP, projectmanagement, salarisadministratie). Onze software past perfect in uw bestaande infrastructuur en wordt zo de perfecte partner voor project- en personeelsbeheer, boekhouding en projectbeheersing.

Zo zijn er o.a. koppelingen naar Afas, Exact, Unit4, SAP, Nmbrs, Loket.nl

Laat u verbazen over onze prijzen

TR

€ 1,90

Per gebruiker per maand bij 10 gebruikers.

Minimale staffel bedraagt 10 gebruikers

In de Cloud inclusief support

TR+

€ 3,40

Per gebruiker per maand bij 10 gebruikers.

Minimale staffel bedraagt 10 gebruikers

In de Cloud inclusief support

PROJECT

€ 5,00

Per gebruiker per maand.

Geen minimale staffel. In de Cloud inclusief support