Smart Time

Over Smart Time

Het tijdregistratiesysteem Smart Time is een product van NovaChron GmbH en Co.

Als fabrikant van hardware en software voor tijdregistratiesystemen biedt NovaCHRON een breed portfolio aan oplossingen voor kleine, middelgrote en grote bedrijven, waarbij de afzonderlijke componenten perfect op elkaar zijn afgestemd. De ontwikkeling van hard- en software is gebaseerd op bijna 30 jaar marktervaring en klantwensen op het gebied van tijdregistratie.  

Smart Time softwareoplossingen en terminals voor personeels- en tijdregistratie vormen de basis voor een efficiënt tijdsbeheer en een solide basis voor een correcte loonadministratie van medewerkers. Eenvoudige werktijden registreren met behulp van een tijdregistratie terminal in het bedrijf of online via de app op weg naar de klant. Door de automatische berekening van de werktijden, overuren, toeslagen, en afwezigheden zoals ziekte en verlof, vermindert de administratieve last aanzienlijk. 

ONZE VERSIES

BASIS


Eenvoudige Tijdregistratie

Oplossing voor een eenvoudige introductie tot digitale tijdregistratie. Deze oplossing is vooral gericht op kleinere bedrijven. 

PLUS


Tijdregistratie voor het MKB

De meest ideale tijdregistratie oplossing voor het midden- en kleinbedrijf. Beheer niet alleen uw werktijd maar ook verlof, ziekteverzuim, overwerk en toeslagen.

PRO


Het maximale op het gebied van tijdregistratie

Hoe complex uw werktijdregeling ook is, met de Pro versie bieden we u de oplossing waarmee u ook deze kunt registreren en beheren.

Smart Time

We zien dat flexibiliteit van de werktijden toeneemt Daarmee neemt de administratieve last veelal ook toe. Hoe kun je er namelijk voor zorgen dat de contractuele afspraken op de juiste manier worden toegepast, worden opgevolgd en worden berekend. Dit alles vereist een software pakket die dit flexibel en efficiënte kan toepassen.

Van eenvoudig registreren van begin- en eindtijd tot de meest complexe werktijdregelingen (CAO). Aanwezigheidsoverzicht in geval van een calamiteit. Met Smart Time bieden we u de de juiste oplossing.

Zijn uw medewerkers afwezig door ziekte of verlof? Houd dit eenvoudig bij met de digitale ziekte- en verlofregistratie.

Stel Smart Time eenvoudig in op uw werktijdregeling (CAO) en Laat Smart Time automatisch de berekening van uw overwerk en toeslagen maken. Met één druk op de knop een volledig overzicht per medewerker of organisatie.

Is er spraken van een calamiteit? Zie direct wie er aanwezig zijn en wie niet. Print de actuele lijst of bekijk hem in een webbrowser.

TIJDREGISTRATIE

Wordt het lastig of tijdrovend om alle gewerkte uren nog handmatig te registreren? Stap dan nu over op onze gebruiksvriendelijke tijdregistratie en verzamel, beheer en verwerk de gewerkte tijd gemakkelijker dan ooit tevoren. 

Smart Time Tijdregistratie

Overwerk | Toeslagen

Handmatig de overwerkuren en toeslagen bijhouden? Als u kiest voor onze software is dit verleden tijd. U kunt in Smart Time overwerkuren overzichtelijk in beeld brengen. Per dag, week, maand, jaar of een periode naar keuze. Hetzelfde geldt voor de uren waarop toeslagen gelden.

Afrondingen

Rond de begin- en of eindtijd automatisch af.

Pauze

Registreer uw pauzes automatisch of via een pauze boeking op de terminal.

Aanwezigheidsoverzicht

Zie in één oogopslag wie aanwezig is en wie niet. Ook te gebruiken bij calamiteiten.

Ziekte en Verlof

Krijg zonder veel eigen uitzoekwerk inzicht in het ziekteverzuim van uw personeel. Smart Time geeft u overzicht in verzuim uren.

Verlofaanvragen zijn een vaak terugkomend onderdeel van uw personeelsadministratie. Het correct registreren en verwerken hiervan kost veel tijd. Met Smart Time registreert, verwerkt en controleert u verlofregistraties snel en gemakkelijk. Stel uzelf of de leidinggevende automatisch op de hoogte door een notificatie van een aanvraag door middel van een email.

Feestdagen

Naast de verlof-, ziekte- en andere verzuimuren kunt u in Smart Time ook uitstekend uw feestdagenregeling vastleggen. Bent u niet alleen in Nederland werkzaam en heeft u te maken met lokale feestdagen? Ook deze kunt u in Smart Time vastleggen. Ook kunt u eenvoudig aangeven als er op deze feestdagen toeslagen van toepassing zijn wanneer er gewerkt wordt. Dit alles kunt u uiteraard overzichtelijk terug laten komen in de rapportage.

Rapportages

Wilt u direct inzicht in de gewerkte uren, hoeveel overuren uw medewerkers in een bepaalde periode op hebben gebouwd etc.

Laat al deze gegevens terugkomen in een rapport. De ingebouwde rapport generator geeft u de mogelijkheid om alle resultaten in beeld te brengen en te delen met uw medewerkers. Natuurlijk kunt u de rapporten ook exporteren naar *.csv zodat uw loonadministratie de gegevens kan gebruiken.

Afwijkingen

Corrigeer snel en eenvoudig vergeten boekingen. Zie tevens direct wie te laat binnen is gekomen of te vroeg naar huis is gegaan

Communicatie

U kunt enerzijds de boekingen van de terminal automatisch op laten halen via de taakplanner. Anderzijds kunt u deze ook handmatig ophalen.

Planning

Zie de afwezigheden zoals verlof of ziekte, welke medewerkers op welke roosters zijn ingepland, wat hun norm uren zijn versus gerealiseerde uren in één schermoverzicht.

Vertel ons waarnaar u op zoek bent. 

Employee Self Service

Biedt uw medewerkers via een browser een webportal toegang tot Smart Time. Ongeacht tijd of plaats kunnen zij zowel hun kloktijden inzien, saldo verlof inkijken en daarnaast ook verlof aanvragen indienen. Ook is het mogelijk dat uw medewerkers via de Employee Self Service module een afwezigheid zoals tandarts of doktersbezoek kunnen indienen. Deze worden dan automatisch doorgestuurd naar de leidinggevende ter goedkeuring.

Dashboard

Het dashboard biedt u direct bij het opstarten van de Employee Self Service de meest relevante informatie in één scherm. Enerzijds toont het de openstaande aanvragen. Anderzijds toont het de aanwezigheid van de medewerkers. Het biedt de mogelijkheid van het softwarematig boeken van de tijd (mits u daarvoor gerechtigd bent). Daarnaast biedt het u uw huidige status van vandaag met betrekking tot de tijdregistratie.

Verlofrapport

Als leidinggevende direct een overzicht van opgenomen, gepland en resterend verlof van al uw medewerkers. Ideaal wanneer u als leidinggevende een aanvraag van uw medewerker ontvangt. Ook uw medewerkers krijgen hiermee een overzicht. Maar dan alleen van hun eigen verlof.

Beheer aanvragen

Ontvang een aanvraag voor een afwezigheid zoals ziekte en of verlof verlof via de Employee Self Service module. Of toch liever via een email notificatie? Ook dit is mogelijk. U kunt de aanvraag eenvoudig goedkeuren of afkeuren. U kunt zowel als aanvragen of als leidinggevende er eventueel ook een opmerking aan toevoegen. Na goedkeuring wordt deze direct verwerkt met de digitale verlofkaart binnen Smart Time.

Aanwezigheidstabel

Verlies bij een calamiteit geen onnodige tijd maar zie direct wie er wel en wie niet aanwezig zijn. Ook als receptiefunctie biedt de aanwezigheidstabel een belangrijke functie. Zie bijvoorbeeld wie er afwezig is met een reden. Zie wie er wel aanwezig is geweest is vandaag maar weer is uitgeklokt (bijvoorbeeld voor een dienstreis).

Vertel ons waarnaar u op zoek bent. 

Hoe wilt u registreren

Softwarematig

Registreer uw tijd via de software met behulp van de virtuele terminal.

Tijdregistratie terminal

Gebruik de tijdregistratie terminal voor het registreren van uw tijden.

Mobile App

Veel onderweg? Registreer uw tijden dan met behulp van de app op uw telefoon.

Virtueel tijd boeken

Maakt u gebruik van de Employee Self Service en heeft u de module app of dan kunt u er ook voor kiezen de gewerkte tijden te registreren met behulp van de virtuele terminal.

Onze tijdregistratie terminals

Kies voor een terminal met RFID of combinatie van RFID en vingerprint

Terminal met RFID

Briljant 3,5″ TFT-display.

Ondersteuning van gangbare RFID-lezers (standaard: EM, optie: Mifare, Legic).

Stevige behuizing en robuust matzwart front.

Aanraakgevoelig capacitief toetsenbord

Gegevenstransmissie in real time, push-functie, offline mogelijkheden.

8 functietoetsen, vrij definieerbaar.

Intuïtieve gebruikersinterface.

Beheer van maximaal 10.000 gebruikers en gegevensopslag voor 100.000 boekingen.

Netwerkintegratie en 12V-voeding.

Gegevenscommunicatie via Ethernet en USB (download) of optioneel WIFI of 4G (LTE).

Apart batterijvak voor 2000 mAh LiPo noodstroomvoorziening (optie).

Geïntegreerde luidspreker.

Stofdicht volgens beschermingsklasse IP40.

RFID en vingerprint

Briljant 3,5″ TFT-display.

Ondersteuning van gangbare RFID-lezers (standaard: EM, optie: Mifare, Legic).

Stevige behuizing en robuust matzwart front.

Aanraakgevoelig capacitief toetsenbord.

Gegevenstransmissie in real time, push-functie, offline mogelijkheden.

8 functietoetsen, vrij definieerbaar.

Intuïtieve gebruikersinterface.

Beheer van maximaal 10.000 gebruikers en gegevensopslag voor 100.000 boekingen.

Netwerkintegratie en stroomvoorziening via Power over Ethernet (PoE).

Gegevenscommunicatie via Ethernet en USB (download) of optioneel WIFI of 4G (LTE).

Apart batterijvak voor 2000 mAh LiPo noodstroomvoorziening (optie).

Geïntegreerde luidspreker.

Stofdicht volgens beschermingsklasse IP40.

Toegangscontrolefunctie met dag- en weekdag afhankelijke bevoegdheden, deurbewakingsfunctie.

Externe lezeraansluiting via Wiegand interface.

Mobile APP

Zijn uw medewerkers veel onderweg en kunnen ze niet altijd hun tijden registreren via de tijdregistratie terminal? Maak dan gebruik van de Mobile APP. Registreer begin- en eindtijd, pauzes maar ook bijzondere boekingen zoals artsbezoek of specifiek voor u ingestelde functies waar ze ook plaatsvinden. Onderweg, op de bouwplaats of ter plaatse bij de klant. Tijden kunnen niet alleen direct ter plaatse worden geregistreerd, maar kunnen ook gekoppeld worden aan locatiegegevens via GPS.

Vertel ons waarnaar u op zoek bent.