Blog

Urenregistratie PRODUCTIEBEDRIJVEN

PRODUCTIEBEDRIJVEN

Wat wij vaak zien bij productiebedrijven, is de wens om de tijden per locatie en/of type werk inzichtelijk te krijgen. Uiteraard kunnen we hier de perfecte oplossing voor maken die zich door de flexibele software snel terug laat verdienen.

Locatie gebonden

Productie vind vaak plaats op vaste locaties, maar soms ook uiteenlopende plaatsen. Wij hebben daar diverse oplossingen voor.

Op vaste locaties werken we vaak met tijd terminals welke in het plaatselijke netwerk worden opgenomen. Eventueel met de mogelijkheid om aan te geven waaraan gewerkt gaat worden. Ook daarin kennen we meerdere oplossingen, waaronder een terminal welke onafhankelijk van locatie kan functioneren.

Totaal inzicht

Om een goed beeld te kunnen vormen van de geïnvesteerde tijd zorgen we voor een uitgebreide vorm van rapportage.

Binnen onze software kunnen we van de diverse activiteiten de tijden onafhankelijk van elkaar weergeven, maar ook opnemen in specifiek te maken rapporten. Zo kunt u inzicht krijgen waar de meeste tijd in op gaat en daarmee kunt u sturen op kosten.

Onderweg

Productie is 1. De materialen of subs verplaatsen is 2.

Maakt u onderdelen voor een groter geheel? Moeten deze naar een specifieke locatie gebracht worden? Ook deze tijd kunt u perfect registreren via onze smart phone app. Zo weet u ook nog eens wat u investeert buiten de productieomgeving.

Heeft u interesse in een demo?

DEMOCONTACT