Blog

Projectorganisatie

Project organisatie

Wat is een project organisatie?

Een projectorganisatie is een tijdelijk samenwerkingsverband tussen twee of meer personen met als doel het realiseren van een bepaald doel.

Uit deze definitie blijkt dat samenwerken in een projectorganisatie essentieel is om een verandering te realiseren. Om de samenwerking goed tot stand te laten komen binnen een organisatie en dus ook een projectorganisatie zijn een aantal randvoorwaarden nodig. Dit zijn de drie basispijlers (http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie & https://proinprojects.nl/coaching-en-advies/38-proin-c/66-item-3)  waar elke organisaties op rust, te weten:

  • Kennis;
  • Kader;
  • Controle.

Via onze software is voornamelijk de laatste pijler te borgen. Via de uitgebreide tijdregistratie, maar ook locatieregistratie en urenverantwoording krijgt u perfect in beeld wat er binnen het project gebeurd. Hierdoor kunt u bepalen of de geïnvesteerde tijd en andere investeringen binnen de kaders blijven. Ook kunt u de personen met de juiste kennis op de juiste manier inplannen.

Projectorganisatie is dus van essentieel belang binnen elk project. Wij helpen u daar graag mee.

Overal beschikbaar

Omdat niet alle projecten binnenshuis afspelen is het noodzakelijk dat u overal en altijd toegang heeft, maar ook input krijgt. Dit is met de moderne technieken eenvoudig geworden. Uw smartphone is een tijdregistratie en projectregistratie module. Met de juiste software op uw smartphone en computer krijgt u eenvoudig in beeld waar, hoelang en op welk project uw mensen werken.