Consultancy

Succesvolle inrichting van uw software

Om te komen tot een succesvolle inrichting van de software hebben we een methodiek ontwikkeld. Hierbij stonden de volgende uitgangspunten centraal:

  • korte doorlooptijden
  • installatie van de software/hardware
  • inventarisatie overdracht van kennis
  • projectcoördinatie

Nadat wij de software op uw systeem hebben geïnstalleerd, volgt de implementatie die zeer interactief is; uw inbreng als toekomstige applicatiebeheerder hierin is erg groot. U bent immers degene die uw organisatie kent en kan bepalen hoe de applicatie moet worden ingericht. Bovendien bent u hierdoor in staat om na afloop van de implementatie het beheer van de applicatie uit te voeren.

Inrichting van de organisatie

Tenso Software heeft standaard (spreadsheet) sjablonen ontwikkeld waarmee de benodigde gegevens eenvoudig geimporteerd kunnen worden.

Rapportages en Budgetten

Uiteraard kijken we samen met u naar de behoefte ten aanzien van managementinformatie. Kortom, waar wilt u uiteindelijk op gaan sturen. Een groot aantal rapporten zijn standaard gedefinieerd en deze zijn direct bruikbaar. Wellicht bestaat er naast de behoefte van standaardrapporten ook behoefte aan specifieke informatie. Samen met u zullen we u helpen met het definieren van deze nieuwe overzichten en rapportages. Alle activiteiten worden tijdens de uitvoering ervan uitgebreid aan u uitgelegd. Daardoor bent u of uw applicatiebeheerder aan het einde van de implementatie in staat om zelf het applicatiebeheer uit te voeren.

Evaluatie

Aan het einde van de implementatie volgt een evaluatiesessie, waarin het project officieel wordt afgerond. Nadat u de oplossing in gebruik heeft genomen, is de kans groot dat u meer functionaliteiten ontdekt waarvan u gebruik wilt maken. Ook kan het zijn dat de manier waarop u de applicatie benut, verbeterd kan worden. Bovendien leveren de nieuwe releases, die u ontvangt op basis van het onderhoudsovereenkomst, steeds nieuwe functionaliteit. Op regelmatige basis zal er hierover dan ook contact met u zijn. Daarmee verzekeren wij u ook na de implementatie van een perfecte werking van de software en/of hardware.