Blog

Biometrie

Grondslagen van de Biometrie

Veel Gestelde vragen

Wat is Biometrie?

Onder biometrie, in verband met een persoonlijke identificatie, verstaat men de herkenning van personen. Dit aan de hand van unieke onverwisselbare lichamelijke biometrische kenmerken. Deze kenmerken zijn on-losmakend aan een persoon verbonden en dienen niet eerst geordend te worden.

De biometrische procedures die werken met passieve fysiologische karakteristieken en voor persoonlijke identificatie gebruikt worden zijn onder meer:

  • Vingerafdruk herkenning
  • Gezichtsherkenning
  • Iris herkenning
  • Ader herkenning
  • Hand-geometrie herkenning

Waarom Biometrie?

Biometrische kenmerken zijn gerelateerd aan een persoon, de gebruiker, en zijn derhalve uniek en eenduidig. Een biometrisch kenmerk kan zoals een password of badge niet vergeten, verloren of misbruikt worden.

Daarom is biometrie een alternatief of een aanvulling van de klassiek gebruikte methodes zoals badge,password, pin code voor tijdregistratie en of toegangscontrole.

Waarom vingerafdruk herkenning ?

Van alle biometrische technieken in de afgelopen jaren, is de herkenning van een persoon via zijn vingerafdruk het meest gebruikte. Vingerafdruk herkenning heeft een aandeel van 40 % in alle gebruikte biometrische methodes.

Derhalve heeft men met dergelijke techniek ook de meest praktische ervaring. In de biometrie geldt digitale vingerafdruktechniek als een van de betrouwbaarste methoden voor persoonsverificatie. In een wetenschappelijke studie uit 2005 uitgevoerd door de dienst BSI naar de doeltreffendheid van verschillende biometrische technieken kwam vinger afdruk herkenning via optische sensoren met de beste resultaten (voor iris- en gezichtsherkenning).

Er werd bevestigd dat vingerafdruk herkenning ook voor hogere veiligheidseisen gebruikt kan worden.

De kosten van Vingerafdruk herkenning vergeleken met andere systemen levert duidelijke voordelen op.

 

Basis van vingerafdruk herkenning 

De uniciteit van de vingerafdruk (er bestaan geen twee mensen met dezelfde vingerafdruk, zelfs eeneiige tweelingen met identiek DNA hebben verschillende vingerafdrukken) maakt dat dit ideaal is voor het gebruiken in automatische herkenning systemen. Voor automatische herkenning met vingerafdruk, wordt in onze toepassing de zogenaamde minutiae gebruikt.

Minutiae is een vorm van baanherkenning.

De meest gebruikte minutiae van vingerafdrukbanen zijn: baan einde, baansplitsing, korte baan, sluiting en eiland.

  • Het punt waar een baan stopt noemt men het baan einde.
  • De baansplitsing is het punt waar een baan splitst.
  • Een klein stukje baan of stip noemt men een korte baan.
  • Wanneer een baan zich opsplitst en daarna weer wordt samengevoegd spreken we van een sluiting.
  • Een baan die tweemaal onderbroken is op een kort stuk noemt men een eiland. Hier wordt de verwijzing gedaan naar het kleine tussenstuk.

 

Identificatie en Verificatie


Identificatie en Verificatie – 1:n en 1:1 Vergelijking

Bij het gebruik van biometrische systemen ter identificatie van personen zal men steeds de begrippen identificatie en verificatie tegenkomen.

Doel van een biometrische herkenning is steeds de identiteit van een persoon te bepalen ( identificatie) of een  bepaalde identiteit bevestigen of weerleggen.

(verificatie)

Bij een identificatie wordt een biometrische referentie ( template)  met de in het systeem bewaarde referentie vergeleken (1:n vergelijking) . Is er een overeenstemming dan is de identificatie bevestigd en de verwijzing naar de desbetreffende gebruikersnaam kan worden verwerkt.

Bij een Verificatie maakt de gebruiker zijn identiteit op voorhand bekend (bvb. door een pincode of een badge).

Het systeem dient dan enkel nog de biometrische  referentie te vergelijken met de opgeslagen biometrische referentie behorend aan de gebruikers-ID . Deze vergelijking noemt men ook 1 : 1 vergelijking.  Indien beide gegevens met elkaar overeen komen, wordt bevestigd dat de persoon diegene is die hij/zij beweert te zijn.

 

 

Hoe zit het met biometrie en privacy?

Een goed biometrisch systeem legt een template vast en niet een exacte afbeelding van het oorspronkelijke kenmerk, bijv. de vinger of iris.

Deze template is niet terug te rekenen naar het oorspronkelijke persoonlijke kenmerk. Mocht het template onverhoopt bij onbevoegden bekend raken, is de privacy dus gewaarborgd. Diefstal van identiteit is onmogelijk.